augmentation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за augmentation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

augmentation [oɡmɑ̃tasjɔ̃] NOUN f

2. augmentation (majoration):

rise Brit
a pay rise Brit ou raise Am
I got a 10% rise Brit ou raise Am
Индивидуални преводни двойки

Преводи за augmentation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

augmentation в PONS речника

Преводи за augmentation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за augmentation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

augmentation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

(pay) rise Brit

augmentation Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文