aucun във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за aucun в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. aucun (dans une phrase négative):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aucun в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

aucun в PONS речника

Преводи за aucun в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.aucun(e) [okœ̃, yn] ADJ antéposé

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aucun в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

aucun Примери от PONS речника (редакционно проверени)

aucun ... ne ..., ne ... aucun ...
aucun ne ..., ne ... aucun
not ... any
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文