atterrir във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за atterrir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за atterrir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
touch down AVIAT, AEROSP
land hum

atterrir в PONS речника

Преводи за atterrir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за atterrir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
touch down AVIAT

atterrir Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文