atteinte във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за atteinte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.atteint (atteinte) [atɛ̃, ɛ̃t] VERB pp

atteint → atteindre

II.atteint (atteinte) [atɛ̃, ɛ̃t] ADJ

1. atteint (attaque):

Вижте също: atteindre

Вижте също: crapaud

Преводи за atteinte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

atteinte в PONS речника

Преводи за atteinte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за atteinte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

atteinte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

atteinte Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文