atteint във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за atteint в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.atteint (atteinte) [atɛ̃, ɛ̃t] VERB pp

atteint → atteindre

II.atteint (atteinte) [atɛ̃, ɛ̃t] ADJ

1. atteint (attaque):

Вижте също: atteindre

Вижте също: crapaud

Индивидуални преводни двойки

Преводи за atteint в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

atteint в PONS речника

Преводи за atteint в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за atteint в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

atteint Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文