assurance-vie във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за assurance-vie в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

assurance-vie <pl assurances-vie> [asyʀɑ̃svi] NOUN f

Phrases:

Вижте също: Police nationale

Преводи за assurance-vie в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. insure Am → ensure

Вижте също: ensure

assurance-vie в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文