assiette във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за assiette в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pique-assiette <pl pique-assiette, pique-assiettes> [pikasjɛt] NOUN mf inf

chauffe-assiettes, chauffe-assiette <pl chauffe-assiettes> [ʃofɑsjɛt] NOUN m

Преводи за assiette в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

assiette в PONS речника

Преводи за assiette в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pique-assiette <pique-assiette(s)> [pikasjɛt] NOUN mf inf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за assiette в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

assiette Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文