assaut във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за assaut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за assaut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to get or take a buffeting from lit, fig
to take a town by storm MILIT

assaut в PONS речника

Преводи за assaut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за assaut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to take sth by storm a. fig

assaut Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文