Преводи за arrière-fond в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за arrière-fond в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. play SPORT, GAMES:

1. play (for amusement):

3. play (act out) THEAT:

3. play:

play SPORT, GAMES
to play for time SPORT
to make a play for sb inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文