arrière във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arrière в Френски»Английски речника

1. arrière (partie):

2. arrière SPORT:

I.arriéré (arriérée) [aʀjeʀe] ADJ

arrière-goût <pl arrière-goûs>, arrière-gout <pl arrière-gous> [aʀjɛʀɡu] NOUN m lit, fig

arrière-boutique <pl arrière-boutiques> [aʀjɛʀbutik] NOUN f

arrière-ban <pl arrière-bans> [aʀjɛʀbɑ̃] NOUN m

arrière-ban → ban

Вижте също: ban

arrière-neveu <pl arrière-neveux> [aʀjɛʀn(ə)vø] NOUN m

arrière-pays <pl arrière-pays> [aʀjɛʀpei] NOUN m

arrière-nièce <pl arrière-nièces> [aʀjɛʀnjɛs] NOUN f

arrière-main <pl arrière-mains> [aʀjɛʀmɛ̃] NOUN f

arrière в PONS речника

Преводи за arrière в Френски»Английски речника

II.arriéré(e) [aʀjeʀe] NOUN m(f) PSYCH

arrière-boutique <arrière-boutiques> [aʀjɛʀbutik] NOUN f

arrière-cour <arrière-cours> [aʀjɛʀkuʀ] NOUN f

arrière-train <arrière-trains> [aʀjɛʀtʀɛ̃] NOUN m

arrière-plan <arrière-plans> [aʀjɛʀplɑ̃] NOUN m a. fig

arrière-pays [aʀjɛʀpei] NOUN m inv

arrière-pensée <arrière-pensées> [aʀjɛʀpɑ̃se] NOUN f

arrière-garde <arrière-gardes> [aʀjɛʀgaʀd] NOUN f

arrière-saison <arrière-saisons> [aʀjɛʀsɛzɔ̃] NOUN f

arrière Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文