arrêtés във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arrêtés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. arrêter (empêcher d'avancer) lit, fig personne, groupe:

3. arrêter (mettre fin à):

1. arrêter (faire un arrêt):

I.arrêté (arrêtée) [aʀete] VERB pp

arrêté → arrêter

II.arrêté (arrêtée) [aʀete] ADJ

Вижте също: arrêter

1. arrêter (empêcher d'avancer) lit, fig personne, groupe:

3. arrêter (mettre fin à):

1. arrêter (faire un arrêt):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arrêtés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

arrêtés в PONS речника

Преводи за arrêtés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за arrêtés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

arrêtés Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文