arrêtée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arrêtée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.arrêté (arrêtée) [aʀete] VERB pp

arrêté → arrêter

II.arrêté (arrêtée) [aʀete] ADJ

Вижте също: arrêter

1. arrêter (empêcher d'avancer) lit, fig personne, groupe:

3. arrêter (mettre fin à):

1. arrêter (faire un arrêt):

1. arrêter (empêcher d'avancer) lit, fig personne, groupe:

3. arrêter (mettre fin à):

1. arrêter (faire un arrêt):

Преводи за arrêtée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

arrêtée в PONS речника

Преводи за arrêtée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за arrêtée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

arrêtée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文