armes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за armes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. arme MILIT:

arms pl
slope arms! Brit
à armes égales lit, fig

Вижте също: gauche, bagage

1. gauche (côté):

armé → armer

Вижте също: armer

Преводи за armes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

armes в PONS речника

Преводи за armes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за armes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

armes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

armoury Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文