arme във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. arme MILIT:

arms pl
slope arms! Brit
à armes égales lit, fig

Вижте също: gauche, bagage

1. gauche (côté):

armé → armer

Вижте също: armer

Преводи за arme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

arme в PONS речника

Преводи за arme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

arme Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cette arme à feu porte à ...
arme f à feu
arme f à feu
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文