arguments във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arguments в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

contre-argument <pl contre-arguments>, contrargument <pl contrarguments> [kɔ̃tʀaʀɡymɑ̃] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arguments в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

arguments в PONS речника

Преводи за arguments в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за arguments в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

arguments Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文