arbres във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arbres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. arbre TECH:

arbre à cames MOTOR
arbre à pain BOT
arbre de vie BIBL

Вижте също: forêt

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arbres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

arbres в PONS речника

Преводи за arbres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за arbres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

arbres Примери от PONS речника (редакционно проверени)

arbres Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文