après-midi във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за après-midi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за après-midi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

II.afternoon [Brit ɑːftəˈnuːn, Am ˌæftərˈnun] INTERJ a. good afternoon

après-midi в PONS речника

Преводи за après-midi в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.après-midi [apʀɛmidi] NOUN m o f inv

Преводи за après-midi в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. in (inside, into):

4. in (during):

à 11 h du matin

8. in (in situation, state, manner of):

à la mode

9. in (concerning):

Вижте също: out, in between

out → out of

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文