après във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за après в Френски»Английски речника

1. après (dans le temps):

1. après (dans le temps):

2. après (dans l'espace):

1. après (selon):

après-vente <pl après-vente, après-ventes> [apʀɛvɑ̃t] ADJ

après-soleil <pl après-soleil> [apʀɛsɔlɛj] NOUN m

après-rasage <pl après-rasages> [apʀɛʀazaʒ] NOUN m

après-midi <pl après-midi, après-midis> [apʀɛmidi] NOUN mf

après-shampooing <pl après-shampooings> [apʀɛʃɑ̃pwɛ̃] NOUN m

après-guerre <pl après-guerres> [apʀɛɡɛʀ] NOUN mf

après в PONS речника

Преводи за après в Френски»Английски речника

I.après-midi [apʀɛmidi] NOUN m o f inv

I.après-rasage [apʀɛʀɑzaʒ] NOUN m inv

II.après-rasage [apʀɛʀɑzaʒ] ADJ inv

après-guerre <après-guerres> [apʀɛgɛʀ] NOUN m

après Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文