appel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за appel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. appel (invitation pressante):

3. appel (incitation):

5. appel (recours):

9. appel LAW:

Phrases:

draught Brit
appel du pied inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за appel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

appel в PONS речника

Преводи за appel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за appel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

appel Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文