apparente във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за apparente в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: apparenter

apparent (apparente) [apaʀɑ̃, ɑ̃t] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за apparente в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

apparente в PONS речника

Преводи за apparente в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за apparente в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

apparente Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文