appétit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за appétit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. appétit (de mangeur):

mettre qn en appétit lit, fig
Индивидуални преводни двойки

Преводи за appétit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

appétit в PONS речника

Преводи за appétit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за appétit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

appétit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文