angoissé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за angoissé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: angoisser

Преводи за angoissé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

angoissé в PONS речника

Преводи за angoissé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.angoissé(e) [ɑ̃gwase] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за angoissé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

angoissé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文