analogie във френския речник на Оксфорд-Хашет

analogie в PONS речника

Преводи за analogie в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за analogie в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

analogie Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文