ampoulé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ampoulé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ampoulé (ampoulée) [ɑ̃pule] ADJ péj

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ampoulé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ampulla ANAT

ampoulé в PONS речника

Преводи за ampoulé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за ampoulé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ampoulé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文