amoureuse във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за amoureuse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.amour|eux (amoureuse) [amuʀø, øz] ADJ

II.amour|eux (amoureuse) [amuʀø, øz] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за amoureuse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
cougar inf

amoureuse в PONS речника

Преводи за amoureuse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.amoureux (-euse) [amuʀø, -øz] ADJ

II.amoureux (-euse) [amuʀø, -øz] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за amoureuse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

amoureuse Примери от PONS речника (редакционно проверени)

amoureux(-euse) m (f) de la nature
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文