amortit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за amortit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за amortit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

amortit в PONS речника

Преводи за amortit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за amortit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to act as a cushion a. fig
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文