Може би имате предвид:

among във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за among в Френски»Английски речника

I.mongol (mongole) [mɔ̃ɡɔl] ADJ GEOG

Mongol (Mongole) [mɔ̃ɡɔl] NOUN m (f)

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADJ

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] ADV

1. long (longueur):

2. amour (inclination personnelle):

II.amours NOUN mpl (feminine in literary and formal language)

long-courrier <pl long-courriers> [lɔ̃kuʀje] NOUN m

mah-jong <pl mah-jongs>, mahjong <pl mahjongs> [maʒɔ̃ɡ] NOUN m

among в PONS речника

Преводи за among в Френски»Английски речника

Вижте също: français, français

amour-propre <amours-propres> [amuʀpʀɔpʀ] NOUN m

II.amour [amuʀ] NOUN mpl f si poétique

among Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

among Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文