ami във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ami в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. ami (camarade):

m'amie prov
faire ami-ami avec qn inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за ami в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ami/-e m/f intime
zone f ami/-e inf
ami/-e m/f des bêtes
meilleur/-e ami/-e m/f

ami в PONS речника

Преводи за ami в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ami в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ami(e) m (f)
ami m

ami Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文