américaine във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за américaine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.américain (américaine) [ameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

hispano-américain (hispano-américaine) <mpl hispano-américains> [ispanoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

I.anglo-américain (anglo-américaine) <mpl anglo-américains> [ɑ̃ɡloameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Afro-américain (Afro-américaine) <mpl Afro-américains> [afʀoamɛʀikɛ̃, ɛn] NOUN m (f)

afro-américain (afro-américaine) <mpl afro-américains> [afʀoamɛʀikɛ̃, ɛn] ADJ

sud-américain (sud-américaine) <mpl sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

latino-américain (latino-américaine) <mpl latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Преводи за américaine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

américaine в PONS речника

Преводи за américaine в Френски»Английски речника

américain(e) [ameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

latino-américain(e) <latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

nord-américain(e) <nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

sud-américain(e) <sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

hispano-américain(e) <hispano-américains> [ispanoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Afro-américain(e) <afro-Américains> [afʀoameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m(f)

afro-américain(e) <afro-américains> [afʀoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Latino-américain(e) <Latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m(f)

Américain(e) [ameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m(f)

Sud-Américain(e) <Sud-Américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m(f)

américaine Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文