américain във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за américain в Френски»Английски речника

I.américain (américaine) [ameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Américain (Américaine) [ameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m (f)

hispano-américain (hispano-américaine) <mpl hispano-américains> [ispanoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

I.anglo-américain (anglo-américaine) <mpl anglo-américains> [ɑ̃ɡloameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Afro-américain (Afro-américaine) <mpl Afro-américains> [afʀoamɛʀikɛ̃, ɛn] NOUN m (f)

afro-américain (afro-américaine) <mpl afro-américains> [afʀoamɛʀikɛ̃, ɛn] ADJ

sud-américain (sud-américaine) <mpl sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

latino-américain (latino-américaine) <mpl latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

nord-américain (nord-américaine) <mpl nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Sud-Américain (Sud-Américaine) <mpl Sud-Américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m (f)

américain в PONS речника

Преводи за américain в Френски»Английски речника

Вижте също: français, français

américain(e) [ameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

latino-américain(e) <latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

nord-américain(e) <nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

sud-américain(e) <sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

hispano-américain(e) <hispano-américains> [ispanoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Вижте също: français, français

Afro-américain(e) <afro-Américains> [afʀoameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m(f)

afro-américain(e) <afro-américains> [afʀoameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Latino-américain(e) <Latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m(f)

américain Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文