alimentaires във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за alimentaires в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.agro-alimentaire <pl agro-alimentaires>, agroalimentaire <pl agroalimentaires> [aɡʀoalimɑ̃tɛʀ] ADJ

II.agro-alimentaire <pl agro-alimentaires>, agroalimentaire <pl agroalimentaires> [aɡʀoalimɑ̃tɛʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за alimentaires в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

alimentaires в PONS речника

Преводи за alimentaires в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за alimentaires в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

alimentaires Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文