aliment във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за aliment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aliment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

aliment в PONS речника

Преводи за aliment в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to flavour Brit

Преводи за aliment в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

aliment Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文