aimes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за aimes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

Вижте също: châtier

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aimes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

aimes в PONS речника

Преводи за aimes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aimes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

aimes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文