aimée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за aimée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

Вижте също: châtier

Индивидуални преводни двойки
my beloved liter

Преводи за aimée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

aimée в PONS речника

Преводи за aimée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bien-aimé(e) <bien-aimés> [bjɛ̃neme] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aimée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

aimée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文