ailes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ailes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

aile delta AVIAT
aile delta SPORT
aile libre SPORT (engin)
aile du nez ANAT
aile du sacrum ANAT

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ailes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
pinion liter
wing MILIT, POL (of army, party)

ailes в PONS речника

Преводи за ailes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ailes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ailes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文