adulte във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за adulte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
grumpy Brit

Преводи за adulte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
adult LAW

adulte в PONS речника

Преводи за adulte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за adulte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

adulte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文