adresse във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за adresse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. adresse (domicile):

to get the wrong number Am fig, inf

1. adresser (destiner):

to direct (à at)
to put (à to)
to put out (à to)
to aim (à at)

2. adresser (contacter):

Преводи за adresse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
marksmanship MILIT, SPORT

adresse в PONS речника

Преводи за adresse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за adresse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

adresse Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文