admis във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за admis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

admis → admettre

II.admis (admise) [admi, iz] ADJ (reconnu)

III.admis (admise) [admi, iz] NOUN m (f)

Вижте също: admettre

2. admettre (accepter):

2. admettre (accepter):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за admis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

admis в PONS речника

Преводи за admis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за admis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

admis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to have a place on Aus, Brit [or in Am ] a course
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文