administratives във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за administratives в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.administrat|if (administrative) [administʀatif, iv] ADJ

II.administrat|if (administrative) [administʀatif, iv] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за administratives в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

administratives в PONS речника

Преводи за administratives в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за administratives в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

administratives Примери от PONS речника (редакционно проверени)

administratives Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за administratives в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文