actives във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за actives в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.act|if (active) [aktif, iv] NOUN m (f) (qui travaille)

Вижте също: actif

II.act|if (active) [aktif, iv] NOUN m (f) (qui travaille)

double-actif (double-active) <pl doubles-actifs> [dublaktif, iv] ADJ NOUN m (f)

Преводи за actives в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
corporate assets COM, FIN

actives в PONS речника

Преводи за actives в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.actif (-ive) [aktif, -iv] NOUN m, f (travailleur)

Преводи за actives в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
actif(-ive)
actif(-ive)
trop actif(-ive)
actif(-ive)
actif(-ive)

actives Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文