action във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за action в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. action (fait d'agir):

5. action (initiative):

action MILIT, LAW

7. action FIN:

action A/B
A/B share

Преводи за action в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

action в PONS речника

Преводи за action в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за action в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

action Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文