acte във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за acte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. acte (action):

un acte de foi lit, fig

2. acte LAW:

Преводи за acte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

acte в PONS речника

Преводи за acte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. acte JUR:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за acte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

acte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

acte Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文