acquis във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за acquis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.acquis (acquise) [aki, iz] VERB pp

acquis → acquérir

Вижте също: acquérir

Индивидуални преводни двойки

Преводи за acquis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

acquis в PONS речника

Преводи за acquis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: acquérir

Преводи за acquis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

acquis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

acquis Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文