accroché във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за accroché в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

accroche-plat <pl accroche-plat, accroche-plats> [akʀɔʃpla] NOUN m

accroche-cœur <pl accroche-cœurs> [akʀɔʃkœʀ] NOUN m

Преводи за accroché в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

accroché в PONS речника

Преводи за accroché в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за accroché в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
storytelling [technique] MARKET, MEDIA spec
accroche narrative f Québec spec
hold onto a. fig

accroché Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文