absolu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за absolu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. absolu (sans réserve):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за absolu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
absolute PHILOS, MAT term, value etc

absolu в PONS речника

Преводи за absolu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за absolu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

absolu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文