absent във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за absent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

III.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t]

Преводи за absent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
absentee SCHOOL
absent/-e m/f

absent в PONS речника

Преводи за absent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.absent(e) [apsɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за absent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

absent Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文