abruti във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за abruti в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: abrutir

Преводи за abruti в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

abruti в PONS речника

Преводи за abruti в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.abruti(e) [abʀyti] NOUN m(f) inf

Преводи за abruti в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

abruti Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文