abattis във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за abattis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. abattre (faire tomber):

Преводи за abattis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
shoot down AVIAT, MILIT

abattis в PONS речника

Преводи за abattis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

abat(t)is [abati] NOUN m Québec (terrain déboisé, qui n'est pas encore essouché)

Преводи за abattis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

abattis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文