aérienne във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за aérienne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

aér|ien (aérienne) [aeʀjɛ̃, ɛn] ADJ

Преводи за aérienne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
air station NAUT, MILIT

aérienne в PONS речника

Преводи за aérienne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за aérienne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
airstrike MILIT

aérienne Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文