Versailles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Versailles в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки

Versailles в PONS речника

Преводи за Versailles в Френски»Английски речника

Versailles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文